การตัดสินใจออกบวชและอาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะเหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้เพียบพร้อมด้วยความสุข จึงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ เพื่อออกผนวชเป็นบรรพชิต และในขณะที่มหาหบุรุษทรงนั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์ โดยที่พระวรกายนั้นสงบนิ่งอยู่ตลอดทั้งราตรี ภายในจิตของพระองค์นั้น ได้หยุดนิ่งดิ่งลง ในธรรมะอันลุ่มลึก ตามลำดับ จนกระทั่งตรัสรู้ อมตธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย DVD 3 แผ่น

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

การตัดสินใจออกบวชและอาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า DVD 3 แผ่น

  • รหัสสินค้า: dvd-tnt
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿150.00 บาท