• พระพุทธประวัติ ตอน สร้างบารมีภายหลังได้รับพุทธพยากรณ์
พระพุทธประวัติ ตอน สร้างบารมีภายหลังได้รับพุทธพยากรณ์
ในทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

     เรากำลังติดตามการสร้างบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระพุทธองค์ตรัสไว้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก 
เป็นช่วงที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมีภายหลังจากที่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีฟังกรพุทธเจ้าแล้ว 
พระบรมโพธิสัตว์ทรงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์ด้วยกัน 
ดังนี้
พระโภณฑัญญสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิวิชิตาวี 
พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นสุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ 
พระสุมนสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพญานาคอตุลบรมโพธิสัตว์
พระเรวตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งพระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นอติเทวพราหมณ์บรมโพธิสัตว์
พระโสภิตสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นสุชาตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์
พระอโนมทัสสีสัมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพญายังษ์บรมโพธิสัตว์

     กว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมิใช้ง่าย พระองค์ทรงต้องแสวงหาความรู้ในการขจัดกิเลสอาสวะด้วยตนเอง 
ทรงเอาชีวิต เลือดเนื้อ และทรัพย์สมบัตรเข้าแลกมากมายซึ่งเป็นประวัติศาสตร์การสร้างบารมีอันงดงามของพระบรมโพธิสัตว์ของเรา 
เพื่อมาเป็นพระยรมศาสดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
สำหรับ VCD พุทธประวัติ ตอน สร้างบารมีภายหลังได้รับพุทธพยากรณ์ชุดนี้มี 2 แผ่น ประกอบด้วย

VCD I 
ตอนที่ 1 พระเจ้าจักรพรรดิวิชิตาวี 
ตอนที่ 2 สุรุจิพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ 
ตอนที่ 3 พญานาคอตุลบรมโพธิสัตว์

VCD II 
ตอนที่ 4 อติเทวพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ 
ตอนที่ 5 สุชาตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ 
ตอนที่ 6 พญายักษ์บรมโพธิสัตว์

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

พระพุทธประวัติ ตอน สร้างบารมีภายหลังได้รับพุทธพยากรณ์

  • รหัสสินค้า: VCD
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿60.00 บาท


แท็ก: พุทธประวัติ, พระพุทธศาสนา