• สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

1. อานิสงส์การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  02.42 น.

2. ปณามคาถา ผพุทธัง สะระนัง)  02.05 น.

3. บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 18.05 น.

4. บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี 05.20 น.

5. หลักการภาวนา สัมมา อะระหัง

6. คำอธิษฐานจิต บวชสามเณรล้านรูป 05.40 น.

7. คำอธิษฐานจิต อุทิศบุญกุศล 05.06 น.

8.คำกล่าวแสดงตนเป้นพุทธมามกะ 03.45 น.

อานุภาพสัมมา อะระหัง

9. สุขภาพดี มีทรัพย์ 07.03 น.

10. เทคนิคสร้าางความสุข 07.35 น.

11. โลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.

 

 

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

  • รหัสสินค้า: VCD
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿10.00 บาท