• มหาอุบาสิกาวิสาขา สุภาพสตรีผู้เป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลก บรรจุ 3 แผ่น

มหาอุบาสิกาวิสาขา สุภาพสตรีผู้เป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลก บรรจุ 3 แผ่น

ประวัติการบำเพ็ญบารมีของมหาอุบาสิกาวิสาขา ผู้ที่ได้ความเป็นเลิศด้านอุปัฏฐายิกาฝ่ายหญิง ในพุทธสมัยของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งท่านได้ตั้งความปรารถนา และบำเพ็ญบารมีมายาวนานถึงแสนมหากัป

จนกระทั่งในภพชาติสุดท้ายของความปรารถนานั้นทำให้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบ อีกทั้งได้ลักษณะของหญิงที่เรียกว่า เบญจกัลยาณี คือ มีความงดงามมาก และเพียบพร้อมไปด้วยการมีมหาทรัพย์อันโอฬาร ได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ ซึ่งเป็นเครื่องประดับสุดยอดของสตรี และที่สำคัญได้สร้างวัดปุพพาราม น้อมถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาอุบาสิกาวิสาขามีประวัติการสร้างบารมีที่งดงาม เหมาะกับการศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบ เพื่อให้ได้ความเป็นเลิศของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาประกิบด้วย 8 ตอน ใน VCD 3 แผ่น คือ

แผ่นที่ 1 ตอนที่ 1 วิสาขาผู้มีบุญ   ตอนที่ 2 ผลแห่งมหาทาน
แผ่นที่ 2 ตอนที่ 3 สู่เรือนมิคารเศรษฐี  ตอนที่ 4 สร้างวัดปุพพาราม
แผ่นที่ 3 ตอนที่ 5 ฝนโบกขรพรรษ  ตอนที่ 6 เมื่อหลานรักจากไป ตอนที่ 7 หญิงสหายบรรลุธรรม  ตอนที่ 8 เสวยผลแห่งบุญ  
เพลงสวรรค์ เพลงบุญบันเทิง เพลงสุดยอดปรารถนา

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

มหาอุบาสิกาวิสาขา สุภาพสตรีผู้เป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลก บรรจุ 3 แผ่น

  • รหัสสินค้า: vdc
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿80.00 บาท