• พญานาค

พญานาค

ในทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

     ในพระไตรปิฎก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องราวของพญานาคไว้หลายแห่ง
แม้พระพุทธองค์ในขณะทรงบำเพ็ญบารมี เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ ก็เคยเสวยพระชาติ
เป็นพญานาคมาแล้วหลายชาติ โดยเฉพาะชาติที่เกิดเป็น ภูริทัตตนาคราช ซึ่งเรารู้จักกันดี

    พญานาคมีกำเนิดได้หลายทาง แม้ฤทธิ์เดชอานุภาพก็มีแตกต่างกัน บางชนิดแปลงกายเป็นมนุษย์ได้
เนรมิตกายได้ และปกป้องคนดีได้ เพราะเหตุใดกำเนิดของพญานาคจึงเป็นตัวกำหนดความสามารถเช่นนั้น

     พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจตื่นตาตื่นใจ ชนิดพลาดไม่ได้แม้แต่จะกระพริบตาในตอนที่ ๑ ถึง ตอนที่ ๕

     สำหรับเรื่องราวของบั้งไฟพญานาคที่ปรากฎเกิดขึ้นริมฝั่งโขง ในวันออกพรรษาของประเทศลาวนั้น
ก็มีตำนานที่น่ามหัศจรรย์จากทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ที่ย้อนอดีตกลับไปจนถึงอาณาจักรโบราณ
ที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่งบริเวณริมฝั่งโขง ที่มีพระราชาปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม พระองค์มีปุโรหิต
ซึ่งทำหน้าที่บวงสรวงพญานาคอยู่ท่านหนึ่ง ปุโรหิตท่านนี้มีความสำคัญอย่างไร เรื่องราวของปุโรหิตท่านนี้
จะไขปริศนาบั้งไฟพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขงได้หรือไม่ พบคำตอบปริศนาแห่งลุ่มน้ำโขงได้ในตอนที่ ๖ ถึงตอนที่ ๘

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

พญานาค

  • รหัสสินค้า: VCD
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿100.00 บาท