• พุทธประวัติ ชุดที่ 2 (3 แผ่น)
พุทธประวัติ ชุดที่ 2 (3 แผ่น)
ย้อมรำลึกประวัติชีวิตอันยิ่งใหญ่..มหาบุรุษผู้เป็นต้นแบบของชาวโลก 
มหาบุรุษผู้ตั้งสัจจะและความปรารถนาอันแรงกล้า 
ตลอด 20 อสงไขยและแสนมหากัป เพื่อบรรลุธรรมเป็น "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
VCD1  -ตอนที่ 5 ปฐมชาติที่ตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิ -ตอนที่ 6 ถวายชีวิตเป็นมหาทาน -ตอนที่ 7 สุเมธมาณพออกบวช
VCD2 -ตอนที่ 8 สุเมธเาบสผู้ทรงอภิญญา 5 -ตอนที่ 9 พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า -ตอนที่ 10 ได้รับพุทธยากรณ์ครั้งแรก
VCD3 - ตอนที่ 11 มหาปีติของพระโพธิสัตว์ - ตอนที่ 12 บำเพ็ญบารมี 30 ทัศ -ตอนที่ 13 พระโกณฑัญญะสัมมาสัมพุทธเจ้า

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

พุทธประวัติ ชุดที่ 2 (3 แผ่น)

  • รหัสสินค้า: VCD
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿80.00 บาท