พุทธประวัติ ชุดที่ 1

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ชาติแรกที่พระองค์ ทรงเป็นบุคคลธรรมดา ที่ตั้งความปรารถนาเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งกว่าที่จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น ต้องใช้ระยะเวลาสร้างบารมี อันยาวนานไม่ต่ำกว่า 20 อสงไขยกับแสนมหากัป

เรื่องราวพุทธประวัตินี้ มีความสำคัญและจำเป้นจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเราจะได้สร้างบารมีตามอย่างท่าน สามารถทำความดีได้อย่างถูกวิธี จนกระทั่งหมดกิเลสและเข้าสู่พระนิพพานในที่สุด ซึ่งมีเรื่องราวประกอบด้วย

แผ่นที่ 1 ตอนที่ 1 พระพุทธคุณอันไม่มีประมาร
ตอนที่ 2 อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์
แผ่นที่ 2 ตอนที่ 3 กำลังใจอันมหาศาลของพระโพธิสัตว์
ตอนที่ 4 บารมี 10 ทัศของพระโพธิสัตว์

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

พุทธประวัติ ชุดที่ 1

  • รหัสสินค้า: vcd
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿60.00 บาท