5 ห้องชีวิต

ชีวิตจริงของนักเรียนที่ชื่อ ปิยดา อมรเดช
ที่สามารถรับทุนเรียนต่อที่ประเทศจีน ซึ่งทางโรงเรียนเลือก
เพียง 1 คน โดยเกณฑ์การผ่านนั้นก็คือ เรียนเก่งและเป็นคนดี
แม้เขาจะมีผลการเรียนดี แต่ว่าพฤติกรรมของเขากลับไม่ดีเลย
ใน CD นี้ จะเป็นเรื่องราวที่ควรนำมาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ใน
การดำรงชีวิต โดยผ่านสื่อละครฟื้นฟูศีลธรรม

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลกเรื่อง ห้าห้องชีวิตฯ เป็นดำริจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาจารย์
ที่อยากจะนำเรื่องราวความรู้ ความดีสากล ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย  นำมาเผยแพร่สอนลูกหลานทั่วโลกผ่านสื่อละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้มีกำลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง  สร้างเกราะคุ้มกันและดำเนินชีวิตอย่างมีเข็มทิศที่ถูกต้องและดีงาม

 
    เมื่อทีมงานละครฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้รับบุญใหญ่ จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กให้ผลิตละครเรื่องห้าห้องชีวิต  ทางทีมงานก็ได้ใช้ระยเวลากว่า 5 เดือนในการรวบรวมข้อมูลของ    เด็กนักเรียนจากหลายโรงเรียน  ที่จะมาเป็นคนต้นเรื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  สร้างข้อคิดที่จะได้จากการรับชมละครเรื่องห้าห้องชีวิตฯ นี้ สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก
 
       ทุกคำพูดทุกภาพที่ปรากฏอยู่ในละครเรื่องนี้ถูกการกลั่นกรอง พิถีพิถันในทุกขั้นตอน รวมระยะเวลากว่า 9 เดือน จึงแล้วเสร็จทุกขั้นตอนอย่างสมบูรณ เป็นละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก เรื่องห้าห้องชีวิตฯ  ที่จะได้รับชมในความยาวเพียงแค่  40  นาที  แต่เป็น  40  นาทีที่เราจะพลาดไม่ได้แม้เพียงเสี้ยววินาที  เพราะนี่คือเรื่องจริงของชีวิตในวัยเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคนในครอบครัวเรา  หรือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราได้มากที่สุด  ความดีสากลห้าห้องชีวิตจะเนรมิตนิสัยของเด็กนักเรียนได้อย่างไร  ต้องรับชมแบบเปิดโสตประสาทให้เต็มร้อย  ทั้งหู ตา และใจ เรียกว่าชมละครฟื้นฟูศีลธรรมโลกอย่างมีสมาธิ(Meditation)กับเวลาสั้นๆ เพียง 40 นาที

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

5 ห้องชีวิต

  • รหัสสินค้า: DVD
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท


แท็ก: ละคร, ห้าห้องชีวิต,