ราชสีห์ พระโพธิสัตว์เคยเสวยพระชาติเป็นพญาไกรสรราชสีห์ซึ่งมีกำลังอำนาจสูงสุด

ราชสีห์ที่นพเสนอนี้มิใช่ราชสีห์ที่อยู่ในโลกมนุษย์ที่เรารู้จักในนามว่า สิงโต แต่หมายถึงราชสีห์ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ ซึ่งมีอยู่ 4 ตระกูล ได้แก่ ติณราชสีห์ กาฬราชสีห์ ปัณฑุราชสีห์ และไกรสรราชสีห์

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

ราชสีห์ พระโพธิสัตว์เคยเสวยพระชาติเป็นพญาไกรสรราชสีห์

  • รหัสสินค้า: cd
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท