สังกิจจะสามเณร ผู้เป็นที่พึ่งให้แก่พระภิกษุ 30 รูป

ตอนที่ 1 ได้ชื่อว่าสังกิจจะ เพราะหางตาถูกขอเหล็กแทงจนแตก

ตอนที่ 2 โจรต้องการทำพลีกรรมแก่เทวดา

ตอนที่ 3 โจรทั้ง 500 คน ได้มีศรัทธาบวชในพระพุทธศาสนา

ตอนที่ 4 ศีล 10

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

สังกิจจะสามเณร ผู้เป็นที่พึ่งให้แก่พระภิกษุ 30 รูป

  • รหัสสินค้า: cd
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท