• สื่อการเรียนรูั พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ ๒

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ในอุปภัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์

สื่อการเรียนรูั พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ ๒


บทนำ นั่งสมาธิ

บทที่ ๑ ประวัติและความสำคัญของพุทธศาสนา

บทที่ ๒ พุทธประวัติ

บทที่ ๓ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

บทที่ ๔ พุทธสาวก พุทธสาวิกา

บทที่ ๕ พระไตรปิฎก และเรื่องน่ารู่จากพระไตรปิฎก

บทที่ ๖ การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

บทที่ ๗ พุทธศาสนาสุภาษิต

บทที่ ๘ ชาดก

บทที่ ๙ มารยาทชาวพุทธ

บทที่ ๑๐ ศาสนาพิธี

บทที่ ๑๑ หลักธรรมทางพุทธศาสนา

บทที่ ๑๒ การใช้สื่อการเรียนรู้ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

บทพิเศษ มิวสิควีดีโอ (คาราโอเกะ)

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

สื่อการเรียนรูั พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ ๒

  • รหัสสินค้า: DVD
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿100.00 บาท