นานาเทศนา ตอน ความอดทน พื้นฐานแห่งความสำเร็จ : หญ้า แม้เป็นพืชต้นเล็ก แต่เพราะมีความทนทรหด จึงสามารถแพร่พันธุ์ไปได้ทั่วโลกฉันใด คนเราแม้กำลังทรัพย์ ความรู้ความสามารถจะยังน้อย แต่ถ้ามีความอดทนแล้ว ย่อมสามารถฝึกฝนตนเองให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ฉันนั้น โดย พระอาจารย์พัชรินทร์ อธิจิตฺโต

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

นานาเทศนา ตอน ความอดทน พื้นฐานแห่งความสำเร็จ

  • รหัสสินค้า: DVD บรรจุกล่องพลาสติก
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท