อิทธิ แปลว่า ฤทธิ์ หรือ ความสำเร็จ

บาท แปลว่า ทางดำเนินไป

อิทธิบาท ก็คือ ทางดำเนินไปสู่ความสำเร็จ

หลัก 4 ข้อที่พระพุทธองค์ให้กับพวกเราชาวพุทธ

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D.,ph.D.)

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

นานาเทศนา ตอน อิทธิบาท 4

  • รหัสสินค้า: DVD
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท