นานาเทศนา ตอน การอธิษฐาน "การอธิษฐาน" คือการวางแผนโครงการสร้างบุญ สร้างบารมี หรือแผนการในการสร้างบุญสร้างบารี ทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพื่อความรอบคอบของเรา ในระหว่างที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

นานาเทศนา ตอน การอธิษฐาน

  • รหัสสินค้า: DVD บรรจุกซองพลาสติก
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท