นานาเทศนา ตอน วงจรชีวิต

การเดินทางในถนนสายแห่งชีวิต เป็นการเดินทางที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
เพื่อก้าวผ่านอาสวะกิเลส อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ พบสุขที่แท้จริง คือพระนิพพาน
ตามอย่างพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย : พระครูธรรมธรไพบูยล์ ธมฺมวิปุโล

หนึ่งในพระธรรมเทศนาจากรายการ นานาเทศนา นานาสาระความรู้จากพระอาจารย์หลายท่านผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม 
จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ได้ถูกรวบรวม และถ่ายถอดอย่างน่าสนใจในทุกแง่มุมมองที่ทันสมัย 
ทำให้เข้าใจง่ายพร้อมนำไปสู่การปฎิบัติ ส่งผลให้เกิดการทำความดี เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
ออกอากาศทุกวันเสาร์ ทางช่อง DMC เวลา 12.10 - 13.10 น.

 

สื่อเพื่อการศึกษาศีลธรรม มอบเป็นธรรมบรรณาการ 
หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม 
โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) 
ชมรมแทงตลอดในธรรมร่วมอนุโมทนาบุญในการจัดทำรายการ

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ  การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

นานาเทศนา ตอน วงจรชีวิต

  • รหัสสินค้า: DVD บรรจุซองพลาสติก
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท