ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ นำความสะดวกสบาย มาสู่มวลมนุษยชาติ แต่ความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์เรานั้นมิใช้เพียงแต่ความสะดวกสบาย หากยังต้องการความสุขความสำเร็จในชีวิต ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะต้องก้าวหน้าไปพร้อมความสุขความ และคุณธรรม ชีวิตจะเกิดความสมดุลและมีความสุข ทั้งภพนี้และภพหน้า  โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D.,ph.D.)

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

นานาเทศนา ตอน พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

  • รหัสสินค้า: DVD บรรจุกล่องพลาสติก
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท