การศึกษาพระพุทธศาสนากับการสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรม การศึกษาเป็นการยกฐานะของผู้ศึกษาจากผู้ไม่รู้มาเป็นผุ้รู้ ในศาสตร์แขนงต่างๆ แต่การศึกษาศาสตร์แขนงใด ที่จะทำให้ผู้ศึกษาก้าวข้ามผ่านห้วงวัฏสงสาร และกลายมาเป็นผู้รู้อย่างแท้จริงในที่สุด พบกับวิชาชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยตัวคุณเองในการศึกษากับการสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรม โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

การศึกษาพระพุทธศาสนากับการสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

  • รหัสสินค้า: dvd-tnt
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿50.00 บาท