การบริหารความขัดแย้ง ภาพของความขัดแย้ง วุ่นวาย ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมโลก ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดปัญหา พบกับวิธีการบริหารความขัดแย้ง ตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

การบริหารความขัดแย้ง

  • รหัสสินค้า: dvd-tnt
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿50.00 บาท