สัปปุริสธรรม 7 ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คือ ทำให้เป็นคนเก่ง และดี มี 7 ข้อ ได้แก่ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักกาล รู้จักประมาณ รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

นานาเทศนา ตอน สัปปุริสธรรม 7

  • รหัสสินค้า: dvd-tnt
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿50.00 บาท