การอธิษฐาน การอธิษฐาน คือการวางแผนโครงการสร้างบุญ สร้างบารมี หรือแผนการในการสร้างบุญ สร้างบารมี ทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพื่อความรอบคอบของเรา ในระหว่างที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร โดยพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

การอธิษฐาน

  • รหัสสินค้า: dvd-tnt
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿50.00 บาท