บวชแทนคุณแผ่นดิน การหาบุญได้ใช้บุญเป็น เป็นภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของชีวิต แต่การหาบุญได้และใช้บุญ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศให้ได้นั้น เป็นภารกิจของคนทั้งชาติ พบกับการแก้ไขวิกฤตการณ์บ้านเมือง ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา โดยพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

บวชแทนคุณแผ่นดิน

  • รหัสสินค้า: dvd-tnt
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿50.00 บาท