การพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง วัด คือ สถานที่ทางพระพุทธศาสนา ทำหน้าที่ 8 ประการ เพื่อการบรรลุธรรมของพระภิกษุ และฆราวาส คือ แนะ นำ สั่ง สอน ฝึก ฝน อบ และรม เมื่อวัดร้าง ร้างลาจากการทำหน้าที่ดังกล่าว หนทางแห่งการบรรลุธรรมของภิกษุ และฆราวาส ก็ห่างหายไป พบกับวิธีการแก้ปัญหาวัดร้างให้กลับกลายมาเป็นวัดรุ่ง ตามวิถีทางพระพุทธศาสนา โดยพระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (DVD 3 แผ่น)

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

การพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง (DVD 3 แผ่น)

  • รหัสสินค้า: dvd-tnt
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿150.00 บาท