• พระราชธิดาสุมนา ผู้เกิดมามีฝนดอกมะลิตกท่วมถึงเข่า

ปกติของผู้ที่ชอบทำบุญให้ทานอยู่เสมอนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบถใด เขาผู้นั้นมักจะมีแต่ความสุขกายสุขใจอยู่ตลอดเวลา เพราะใจของเขาจะชุ่มเย็น แผ่ขยาย ใครเข้าใกล้ก็จะได้รับกระแสแห่งความชุ่มเย็นนั้น ทำให้เกิดความสบายใจ พลอยมีความสุขกับเขาผู้นั้นไปด้วย และไม่ว่าเข

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

พระราชธิดาสุมนา ผู้เกิดมามีฝนดอกมะลิตกท่วมถึงเข่า

  • รหัสสินค้า: vcd
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท