• จิตตคฤหบดี มหาเศรษฐีผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

จิตตคฤหบดี
มหาเศรษฐีผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย


พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เคยตรัสสอนไว้ ให้เราทำบุญในเนื้อนาบุญด้วยความศรัทธาเลื่อมใสมีความปลื้มใจในบุญนั้น
จึงจะมีผลมาก มีอานิสงส์เกินประมาณ เหมือนกับเศรษฐีท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีศีลที่สมบุรณ์พร้อม ทำบุญด้วยความศรัทธาเลื่อมใส
ไทยธรรมที่ท่านถวายนั้นล้วนประณีตงดงามทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ท่านเป้นที่รัก เป็นที่เคารพบูชาของเทวดา และมหาชนเป็นจำนวนมาก

ติดตามเรื่องราวที่น่าประทับใจของท่านเศรษฐีผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี้ได้ใน VCD ชุดนี้

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

จิตตคฤหบดี มหาเศรษฐีผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

  • รหัสสินค้า: VCD
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท