• การบ้าน 10 ข้อ เพื่อการบรรลุธรรม

การบ้าน 10 ข้อ เพื่อการบรรลุธรรม

เทศน์ขยายความโดย
พระราชภาวนาจารย์ (เผด็จ ทตฺตชีโว)

ผ่านรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง DMC
ในฤดูกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 24, 29, 30 กรกฎาคม พ.ศ.2556

ISBN: 978-616-7200-47-7

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

การบ้าน 10 ข้อ เพื่อการบรรลุธรรม

  • รหัสสินค้า: Book
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿60.00 บาท