• พุทธมหานคร The Buddhist Metropolis โครงการตักบาตรพระ ครบ 1,000,000 รูปแรก ถนนเยาวราช - ถนนเจริญกรุง

โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

คณะสงฆ์ ทั้งแผ่นดิน, คณะกรรมมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, สำนักนายกรัฐมนตรี,
กระทรวงวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,
องค์การยุวพุทธสาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, มูลนิธิธรรมกาย และ DMC

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

พุทธมหานคร The Buddhist Metropolis โครงการตักบาตรพระ ครบ 1,000,000 รูปแรก ถนนเยาวราช - ถนนเจริญกรุง

  • รหัสสินค้า: book
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿100.00 บาท