• พุทธมหานคร The Buddhist Metropolis โครงการตักบาตรพระ ครบ 1,000,000 รูปแรก เซ็นทรัลเวิลด์

โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน, คณะกรรมมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, องค์การยุวพุทธสาสน

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

พุทธมหานคร The Buddhist Metropolis โครงการตักบาตรพระ ครบ 1,000,000 รูปแรก เซ็นทรัลเวิลด์

  • รหัสสินค้า: book
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿100.00 บาท