• เพราะไม่รู้สินะ ตอน รู้ทันชีวิต

เพราะไม่รู้สินะ ตอน รู้ทันชีวิต

โรคเกิดจากวิบากกรรมในอดีต 30% อีก 70% อยู่ที่เรา!

© Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited.

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95.aspx?no=9786167963013

โรคเกิดจากวิบากกรรมในอดีต 30% อีก 70% อยู่ที่เรา!

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงสาเหตุของการป่วยไข้ไว้ว่า เกิดจากดินฟ้าอากาศ หนาวหรือร้อนเกิน การใช้กำลังงานมากไป การไม่ออกกำลังกาย และโรคที่เกิดจากเวรกรรม เรื่องอื่นเรายังพอแก้ได้ แต่ถ้าเป็นโรคที่เกิดจากวิบากกรรมจะแก้ยังไง? หนังสือเล่มนี้จะคอยชี้แนะวิธีปฏิบัติกายใจให้ผ่องใส สู้กับโรคภัย ให้เรามีอายุไขที่ยืนยาวมากกว่าเดิม

สารบัญ
1. รับมือกับโรคร้าย
2. มรณภัยที่ไม่มีนิมิตหมาย
3. รู้ทันโรคมะเร็ง
4. วิบากกรรมทำให้เป็นมะเร็ง
5. ปรับสมดุลร่างกายด้วยการล้างพิษ
6. การล้างพิษเมื่อครั้งพุทธกาล
7. ใช้สติในการดำเนินชีวิตพิชิตโรคอ้วน
8. ดื่มสุราเป็นอาจิณผิดกฎแห่งกรรม
9. เลิกเหล้า เลิกเจ็บ เลิกจน
10. อันตรายจากการนอนดึก
11. รู้ทันอัลไซเมอร์
12. วิธีปฏิบัติสมาธิ

เขียนโดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
สำนักพิมพ์ ทันโลกทันธรรม พิมพ์ปี 2558
หนา 176 หน้า น้ำหนัก 220 กรัม ราคาปก 150 บาท

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

เพราะไม่รู้สินะ ตอน รู้ทันชีวิต

  • รหัสสินค้า: book
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿150.00 บาท