• ความรู้ประมาณ

ความ รู้ประมาณ คือ ความรู้ประมาณในการบริโภคใช้สอยปัจจัย ๔ ในชีวิตประจำวัน อย่างถูกต้อง เหมาะสม และพอดีกับความจำเป็นในการดำรงชีวิต โดยไม่ก่อโทษกับสุขภาพ ไม่ก่อทุกข์กับการดำเนินชีวิต และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหามลภาวะตามมาในภายหลัง

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

ความรู้ประมาณ

  • รหัสสินค้า: book
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿60.00 บาท