พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว ได้ปรารภกับคณะผู้จัดทำว่า การที่พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่สมบูรณ์เหมาะสมต่อการสร้างคุณงามความดี อีกทั้งได้พบพระพุทธศาสนา แล้วใช้ร่างกายมนุษย์นี้สร้างความดี และสั่งสมบารมีตามคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นความโชคดีอย่างสุดประมาณ

คณะผู้จัดทำ : กองวิชาการอาศรมบัณฑิต

ออกแบบปก : กองการพิมพ์ กองพุทธศิลป์

ศิลปกรรมและรูปเล่ม : พระสันติ ถิรสันโต, วิภารัตน์ วาจาพัฒนา, กมลวรรณ กองศรี

ภาพประกอบ : ศูนย์ภาพนิ่ง พระภูษิต ยุตตวิชโช ภินมรย์ สุขะจินตนากาญจน์

ลิขสิทธิ์ : มูลนิธิธรรมกาย

พิมพ์ที่ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด

จัดพิมพ์โดย : มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม
                      83/3 หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

สุขภาพนักสร้างบารมี

  • รหัสสินค้า: Book
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿100.00 บาท