• ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 41

ธรรมะเพื่อประชาชน
โดย พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)
ชุดที่ ๔๑


๐๑ อยู่จบพรหมจรรย์
๐๒ ชัยชนะที่ไม่กลับแพ้
๐๓ ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ตอนที่ ๑
๐๔ ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ตอนที่ ๒
๐๕ อย่าล่วงละเมิดเกินขอบเขต
๐๖ ขันติและเมตตาพาสู่ดุสิตบุรี
๐๗ โคตรและชาติไม่เป็นอุปสรรค
๐๘ ศรัทธาในผู้ที่ควรศรัทธา
๐๙ คุณลักษณะของพระโพธิสัตว์
๑๐ พระสัพพัญญุตญาณ
๑๑ อานุภาพพระปริตร
๑๒ แม้เป็นคนดีก็ไม่ควรประมาท
๑๓ เลิศเฉพาะทางเลิศทุกทาง
๑๔ พระทศพลญาณ
๑๕ ประพฤติตัวให้เหมาะสม
๑๖ ผู้ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา
๑๗ ทำอะไรต้องทำให้จริง
๑๘ สิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่ง
๑๙ ทุกการกระทำอยู่ในสายตาสวรรค์
๒๐ ผู้ที่ไม่ทำให้ใคร ๆ เดือดร้อน ตอนที่ ๑
๒๑ ผู้ที่ไม่ทำให้ใคร ๆ เดือดร้อน ตอนที่ ๒
๒๒ ผู้ที่ไม่ทำให้ใคร ๆ เดือดร้อน ตอนที่ ๓
๒๓ การช่วยเหลือที่ไม่ไร้ผล
๒๔ กันเอาไว้ก่อนดีกว่า
๒๕ เกิดมาปรับปรุงตนเอง
๒๖ ต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดี
๒๗ ชัยชนะที่ไม่กลับมาพ่ายแพ้อีก
๒๘ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
๒๙ อานุภาพแห่งสัพพัญญู
๓๐ ยอมรับผิดชีวิตสดใส ตอนที่ ๑
๓๑ ยอมรับผิดชีวิตสดใส ตอนที่ ๒
๓๒ ผู้ตื่นอยู่เสมอ
๓๓ ศาสดาในโลกนี้
๓๔ เสาหลักพระศาสนา
๓๕ พระมหากรุณาต่อหมู่พระญาติ

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 41

  • รหัสสินค้า: MP3-บรรจุกล่อง
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿20.00 บาท