• ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 19 เรื่อง.. จอมโจรโปริสาท

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 19 เรื่อง.. จอมโจรโปริสาท

เรื่อง.. จอมโจรโปริสาท พระธรรมเทศนาของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ที่ออกอากาศในรายการธรรมะเพื่อประชาชน ได้รวบรวมหมวดธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของบัญฑิตในสมัยพุทธกาล..

มีธรรม ภาษิตที่พระองคุลิมาลเกระได้กล่าวเอาไว้ว่า "ผู้ใดเคยประมาทในกาลก่อนแต่ในภายหลังกลับถ่ายถอดความประมาท
เขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์พ้นแล้วจากก้อนเมฆ ฉะนั้น...."

ในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้ ยังมีสิ่งที่ซับซ้อนมากมายที่เราไม่รู้ และมีสิ่งที่เป็นฉากหลัง คอยบังคับบัญชาให้มวลมนุษยชาติตกอยู่ในความประมาท
เห็นแก่กิน เห็นแก่คสามถูกใจยิ่งกว่าความถูกต้อง ชีวิตในสังสารวัฏจึงเหมือนเรือที่ถูกคลื่นลมพัดโหมกระหน่ำเข้าใส่ล่องไปอย่างงไร้ทิศทาง

แต่เมื่อไรที่ได้กัลยาณมิตรมาชี้ทางที่ถูกต้องให้โอกาสที่จะได้พบฝั่งแห่ง พระนิพพานย่มอบังเกิดขึ้น
เหมือนชีวิตในอดีตของพระองคุลิมาลที่ท่านเคยเกิดเป็นมนุษย์กินคน เคยยอมสละราชบัลลังก์ไปอยู่ในป่า ตามลำพัง
เพื่อจะได้กืนเนื้อมนุษย์ได้ตามแรงปรารถนา จนได้รับฉายาว่า "จอมโจรโปริสาท" ยอมมนุษย์กินคน

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 19 เรื่อง.. จอมโจรโปริสาท

  • รหัสสินค้า: MP3
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿20.00 บาท