• มรดกธรรม เสียงพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (MP3)
มรดกธรรม
เสียงพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
๑.สมถวิปัสสนา / องคุลิมาล 
๒.ฝันในฝัน 
๓.อานุภาพพระรัตนตรัย
๔.โอวาทปาฎิโมกข์
๕.หิริโอตัปปะ
๖.ทานวัตถุ
๗.เดินตามฐาน
๘.บทสวดสรรเสริญฯ
๙.เพลงร่มธรรม

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

มรดกธรรม เสียงพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (MP3)

  • รหัสสินค้า: MP3 Digital Audio
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿10.00 บาท