• คำวัด

คำวัด
พระธรรมกิตติวงษ์

(ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต)
01 เรื่องทาน 1
02 เรื่องทาน 2
03 เรื่องภัต,ภัตร, ภัตตาหาร
04 เรื่องกัลยาณมิตร
05 เรื่องธรรมสวนะ
06 เรื่องธรรมสภา
07 เรื่องธรรมเทศนา
08 เรื่องปฏิบัติบูชา
09 เรื่องธรรมจักร
10 เรื่องธรรม
11 เรื่องทานบดี
12 เรื่องทายก ทายีกา
13 เรื่องปฏิคสหก
14 เรื่องทำบุญ
15 เรื่องทักขิณาวัฏ
16 เรื่องธรรมทายาท
17 เรื่องบูรพาจารย์
18 เรื่องเบญจกัลยาณี
19 เรื่องบัณฑิต
20 เรื่องธรรมทาน
21 เรื่องจบทาน
22 เรื่องมุฑิตา
23 เรื่องเวียนเทียน
24 เรื่องบิณฑบาต
25 เรื่องทำวัตร
26 เรื่องปฎิสันถาร
27 เรื่องเจดีย์
28 เรื่องพุทธปฏิมา
29 เรื่องบุพาการี
30 เรื่องไตรครอง
31 เรื่องตักบาตร
32 เรื่องโบสถ์ อุโบสถ
33 เรื่องหอฉัน
34 เรื่องพุทธจักร ศาสนจักร
35 เรื่องขอนิสัย
36 เรื่องฉัพพรรณรังสี
37 เรื่องจาตุรงคสันนิบาต
38 เรื่องวิมาน
39 เรื่องดาวดึงส์
40 เรื่องรัตตัญญู
41 เรื่องอบายภูมิ
42 เรื่องสามเณร
43 เรื่องศีล
44 เรื่องสังเวชนียสถาน
45 เรื่องปัญจวัคคีย์
46 เรื่องมหาโพธิ์

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

คำวัด

  • รหัสสินค้า: MP3-บรรจุกล่อง
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿20.00 บาท