• ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 42

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 42

1 โทษของอริยุปวาท
2 สำรวมอินทรีย์ชีวีสดใส ตอนที่ 1
3 สำรวมอินทรีย์ชีวีสดใส ตอนที่ 2
4 พิจารณา มหาพิจารณา
5 สำรวมจิตชีวิตผ่องใส
6 เห็นอริยสัจขจัดทุกข์
7 ศาสตร์รู้ใจคน
8 กินนรผู้ได้โอกาสทอง
9 ผู้ไม่ว่างเว้นจากการสร้างบารมี
10 กระแสแห่งเมตตาจิต
11 ศาสตร์พิฆาตกิเลส ตอนที่ 1
12 ศาสตร์พิฆาตกิเลส ตอนที่ 2
13 คิดผิดชีวิตผกผัน
14 ศูนย์รวมแห่งความสำเร็จ
15 ทางแห่งความเสื่อม
16 ผู้เป็นที่รักของเทวดา
17 ชัยชนะสุงสุดคือชนะตน
18 25 ปีที่รอคอย
19 ชนะคนไม่ดีด้วยความดี
20 วิชชาของชีวิต
21 ผู้ชนะโลกแห่งมายา
22 พึงทำอย่างที่พูด
23 ยิ่งคับขันยิ่งต้องหยุดนิ่ง
24 ตัดใจเหมือนน้ำกลิ้งจากใบบัว
25 อย่าดีแต่บอกผู้อื่น
26 ผู้โดดเดี่ยวแตไม่เดียวดาย
27 สำรวมทวารทั้งห้า
28 ขาดสัปปายะสมาธิไม่ก้าวหน้า
29 คนดีแต่พูด
30 ทุกข์เพราะถือ สุขเพราะวาง
31 พราหมณ์ผู้ด่าบริภาษตัวเอง
32 อย่างถือสาคนชอบติเตียน
33 โอษฐภัย
34 คนจริงพูดจริงทำจริง

 

 

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ 42

  • รหัสสินค้า: MP3
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿20.00 บาท