ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๒

เรื่อง บัณฑิตในสมัยพุทธกาล

พระธรรมเทศนาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

ที่ออกอากาศ ในรายการธรรมะเพื่อประชาชน ได้รวบรวมหมวดธรรม ที่ว่าด้วยเรื่องของบัณฑิตในสมัยพุทธกาล...

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๒

ผู้ชนะสิบทิศ ว่าด้วยการสร้างบารมีของสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยที่เป็นจอมจักรพรรดิราช แต่ก็ไม่ประมาทในการสร้างบุญ(Track01-04)

๐๑ ตอน ๑ จอมจักรพรรดิราช ๐๒ ตอน ๒ มหัศจรรย์แห่งทาน ๐๓ ตอน๓ ท่องทั่วโลกธาตุ ๐๔ ผู้ชนะสิบทิศ ตอน๔ ผลานุภาพแห่งบุญ

มหาโควินทสูตร ว่าด้วยหัวหน้าเด็กเลี้ยงโค มาชวนพวกเพื่อนๆ ทำศาลาในทางสี่แยก แล้วขุดสระบัวทำสะพานปรับทางขรุขระให้เรียบ แล้วก็ตายลงทั้งที่ยังเป็นหนุ่ม ครั้นตายแล้วไปเกิดในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกา...(Track 05-11)

๐๕ ตอน เทวสันนิบาต ๐๖ ตอน พระคุณ ๘ ประการ ๐๗ ตอน สนังกุมารพรหม ๐๘ ตอน โชติบาลกุมาร ๐๙ ตอน เจอมหาพรหม ๑๐ ตอน ขอลาบวช ๑๑ ตอน ออกบวช

มหาสมยสูตร ว่าด้วย”การประชุมใหญ่” เป็นการประชุมของเทวดาที่มาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (Track 12 -15 )

๑๒ ตอน พรหมและเทวาโกลาหล ๑๓ ตอน รายนามเหล่าเทวดา ๑๔ ตอน ภพมารสะดุ้ง ๑๕ ตอน พระพุทธนิรมิต

เมณทกเศรษฐีผู้ใจบุญ ว่าด้วย ผู้ที่มีขุมทรัพย์ แพะทองคำ (Track 16-21)

๑๖-๒๑ เมณทกเศรษฐีผู้ใจบุญ ตอนที่ ๑ – ๗

ปุโรหิตโพธิสัตว์ ว่าด้วยการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งยังทรงบำเพ็ญบารมี เป็นพระโพธิสัตว์ท่านได้เป็นปุโรหิต ผู้ทรงธรรม ของพระราชา ท่านเป็นผู้มีปัญญามาก...(Track ๒๒-๒๘)

๒๒-๒๘ ปุโรหิตโพธิสัตว์ ๑- ๖

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๒ เรื่อง บัณฑิตในสมัยพุทธกาล

  • รหัสสินค้า: mp3
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿20.00 บาท