ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๓  เรื่อง บัณฑิตในสมัยพุทธกาล ๒

พระธรรมเทศนาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

ที่ออกอากาศ ในรายการธรรมะเพื่อประชาชน ได้รวบรวมหมวดธรรม ที่ว่าด้วยเรื่องของบัณฑิตในสมัยพุทธกาล...

ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา  ( Track 01-02)

พระรันทกเถระ (Track 03-04 )

สามเณรนิโครธ (Track 05-07)

มหาเศรษฐีโชติกะ (Track 08-14)

                โชติกเศรษฐี เป็นมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล ผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ ทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ ด้วยบุญกุศลที่ได้ทำเนื้อนาบุญอันเลิศในพระพุทธศาสนา

มหาอุบาสิกาวิสาขา (Track 23-27)

                มหาอุบาสิกาวิสาขา เป็นผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่อง เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้เป็นทายิกา ทั้งยังมีลักษณะของหญิงงาม ที่เรียกว่า เบญจกัลยาณี และบรรลุโสดาบันเมื่อตอนอายุ ๗ ขวบ

นางวิสาขา ตอน การขออันประเสริฐ

นางวิสาขา ตอน สุเมธายอดหญิง

นางวิสาขา ตอนแรงสัจจาอธิษฐาน

นางวิสาขา ตอน มหาปราสาทสำหรับผู้มีบุญ

นางวิสาขา ตอน ผู้ถึงฝั่งแห่งสังสารวัฏ

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

ธรรมะเพื่อประชาชน ชุดที่ ๒๓ เรื่อง บัณฑิตในสมัยพุทธกาล ๒

  • รหัสสินค้า: mp3
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿20.00 บาท