• โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2556 เดือนมีนาคม (แผ่น 1-2)

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
Dream in dream
เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (แผ่น ๑-๒)


แผ่นที่ ๑
๐๑ ใสปิ๊ง ชัดเป๊ะ
๐๒ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๑
๐๓ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๒
๐๔ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๓
๐๕ ออกบวชสร้างบารมี
๐๖ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๔
๐๗ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๕
๐๘ บวชฝึกใจ
๐๙ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๖
๑๐ เส้นทางชีวิตของลูกผู้ชายที่แท้จริง
๑๑ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๗
๑๒ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๘
๑๓ ยอดหญิงนักสร้างบารมี
๑๔ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๙
๑๕ ความรู้สึกของแม่ปุ้ย จันทรี
๑๖ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๑๐
๑๗ IDOP รุ่นพิเศษ ภาษาจีน
๑๘ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๑๑
๑๙ สุขใดๆ ในโลกไม่เท่าสุขในกลางกาย
๒๐ ชีวิตชุ่มเย็นเพราะเห็นพระ
๒๑ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๑๒
๒๒ เป็นสุขเมื่อใจสว่าง
๒๓ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๑๓

แผ่นที่ ๒
๐๑ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๑๔
๐๒ จดหมายจากธรรมทายาทบวชแสน รุ่นที่ ๗
๐๓ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๑๕
๐๔ จดหมายจากธรรมทายาทบวชแสน รุ่นที่ ๗
๐๕ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๑๖
๐๖ ความประทับใจวันบรรพชาบวชแสน รุ่นที่ ๗
๐๗ Case Study คุณโมนิค มูนอฟ ตอนที่ ๑๗ (จบ)
๐๘ คุณค่าของการบวชอยู่ที่การฝึกตน
๐๙ พลังสามัคคีของพุทธบริษัทสี่ ณ แม่ขิง
๑๐ ปรโลกนิวส์ คุณพ่อกัมพล ตอนที่ ๑
๑๑ เมื่อใจสงบจะพบสุขเย็นๆ
๑๒ บรรยากาศวันแรก ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญ
๑๓ ปรโลกนิวส์ คุณพ่อกัมพล ตอนที่ ๒
๑๔ ปรโลกนิวส์ คุณพ่อกัมพล ตอนที่ ๓ (จบ)
๑๕ อัญเชิญหลวงปู่ทองคำไปวัดสองพี่น้อง
๑๖ ปรโลกนิวส์ น้องเบล ตอนที่ ๑
๑๗ เก็บตกความปลื้มไม่รู้จบธุดงค์ธรรมชัย
๑๘ ปรโลกนิวส์ น้องเบล ตอนที่ ๒
๑๙ เก็บตกความปลื้มไม่รู้จบจากน้าองุ่น
๒๐ ปรโลกนิวส์ น้องเบล ตอนที่ ๓ (จบ)
๒๑ เก็บตกความปลื้มไม่รู้จบจากหลวงพ่อสะอิ้ง

สื่อเพื่อการศึกษาศีลธรรม หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม
มอบเป็นธรรมบรรณาการ โดย พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)
 

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2556 เดือนมีนาคม (แผ่น 1-2)

  • รหัสสินค้า: MP3-บรรจุกล่อง
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท