• โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 04

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 4 พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

1. พระบรมพุทธเจ้า

2. ธรรมทาน

3. ปิติสุข

4. เส้นทางพระพุทธเจ้า

5. แสงสว่างแห่งดวงจิต

6. เส้นทางสู่พลังบุญ

7. เข็มทิศชีวิตที่ถูกต้อง

8. แผนผังชีวิตที่ถูกต้อง

9. รัตนตรัยในตัว สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้

10. คู่แข็งที่แท้จริง

11. ดุจดวงตะวันฉายแสงแห่งธรรม

12. ผู้ทรงธรรม

13. การเห็นอันประเสริฐ

14. ดุจดั่งอสทิสทาน

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 04

  • รหัสสินค้า: cd บรรจุกล่องพลาสติก
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿20.00 บาท