• โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 32
โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ ๓๒
รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)

๐๑ วิชชา ๓ 
 วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคบ่าย)
๐๒ กายในกายภายใน
 วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเช้า)
๐๓ วันวิสาขบูชา
 วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเช้า)
๐๔ ปีติและภาคภูมิใจในการที่เป็นชาวพุทธ
 วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเย็น)
๐๕ ฐานที่ ๗ พึงหวงแหนตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ให้ดี 
 วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคบ่าย)
๐๖ วิธีแก้ทุกข์ 
 วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเช้า)
๐๗ ภารกิจของทหารหญิงจักรพรรดิ
 วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเช้า)
๐๘ อริยสัจ ๔ ในแง่ของการปฎิบัติ
 วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเช้า)
๐๙ กายดั้งเดิม 
 วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเช้า)
๑๐ วิธีดับทุกข์ แก้ไขทุกข์
 วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเช้า)
๑๑ บวชให้ได้สองชั้น
 วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคบ่าย)
๑๒ ทางมรรคผลนิพพาน
 วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเช้า)
๑๓ หล่อหลวงปู่ทองคำองค์ที่ ๖
 วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคบ่าย)
๑๔ รางวัลของชีวิต
 วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคบ่าย)
๑๕ มหาปูชนียาจารย์ช่วยปรับผังชีวิตให้ใหม่
 วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเช้า)
๑๖ ทุกชนชั้นล้วนมีทุกข์
 วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคบ่าย)
๑๗ สมบัติเป็นของกลางของโลก
 วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคบ่าย)
๑๘ การเห็นภายใน
 วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเช้า)
๑๙ ถ้าเข้าถึงได้โลกก็เปลี่ยนแปลงได้
 วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคบ่าย)
๒๐ " สมณะหยุดแล้ว " เป็นคำที่ลึกซึ้ง
 วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคเช้า)

สื่อเพื่อการศึกษาศีลธรรม หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะ
เพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม มอบเป็นธรรมบรรณาการ
โดย พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 32

 • รหัสสินค้า: CD บรรจุกล่อง
 • มีสินค้า: ในสต็อค
 • ฿20.00 บาท