• Case Study ความจริงของชีวิต 2553 เดือน 06-09 มิถุนายน - กันยายน

Case Study กฎแห่งกรรม เรื่องราวความจริงของชีวิต (MP3)

เดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ.2553

1. นักบุญในดินแดนสงคราม 8. ขุนรบพระนิพพาน สุพัตรา ภูริปัญโญ
2. ใจหมองหรือใจใส 9. บวชไม่ถึงพรรษา
3. เมื่อวันที่บุญส่งผล 10. ไข้หวัดกลายพันธุ์
4. เหตุเพราะบุญส่งผล 11. เพราะความดื้อรั้น
5. บุญก็ทำ กรรมก็สร้าง 12. พระมาโปรด
6. มะเร็งกล่องเสียง 13. น้องเบนซ์
7. บวชได้ 7 วัน วรณภาพ 14. ความสุขที่เรียบง่าย
 

 

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

Case Study ความจริงของชีวิต 2553 เดือน 06-09 มิถุนายน - กันยายน

  • รหัสสินค้า: MP3
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท