สมาธิ... ความสุขที่ง่ายต่อการเข้าถึง ชุดที่ 5
รายงานผลการปฏิบัติธรรม
MEDITATION

๐๑ ผลการปฎิบัติธรรม South Africa
๐๒ ผลการปฎิบัติธรรมของ กัลฯ รัตติกาล และน้องแอนเน็ต สโกว์      Danmark
๐๓ ผลการปฎิบัติธรรมชาวไทยภูเข้า
๐๔ ผลการปฎิบัติธรรมของธรรมทายาทหญิงสวีเดน
๐๕ ความสุขสงบที่ไร้ขอบเขต South Africa (Johannesburg)
๐๖ จุดสว่างในความสว่าง South Africa (Johannesburg)
๐๗ ผลการปฎิบัติธรรม โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ
๐๘ ผลการปฎิบัติธรรม กัลฯ อสัน เค็มนิทซ์
๐๙ ผลการปฎิบัติธรรม The Middie Way ประเทศญี่ปุ่นรุ่นแรก
๑๐ ผลปฎิบัติธรรม กัลฯ สุปราณี คำมงคล South Africa
๑๑ The Middie Way คณะพระธรรมาจารย์ไห่เทา
๑๒ ผลการปฎิบัติธรรมพระนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ
๑๓ ผลการปฎิบัติธรรมพระนานาชาติ ภาคภาษาจีน
๑๔ ผลการปฎิบัติธรรม สามเณรนานาชาติ รุ่นที่ ๓
๑๕ ผลการปฎิบัติธรรม กัลฯ ชี ดวง
๑๖ ผลการปฎิบัติธรรม กัลฯ ชุติพร จิตรนิมิต
๑๗ ผลการปฎิบัติธรรม กัลฯ อุบล วระน้อย Sweden

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

สมาธิ... ความสุขที่ง่ายต่อการเข้าถึง ชุดที่ 5

  • รหัสสินค้า: MP3-บรรจุกล่อง
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿20.00 บาท