• หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

“ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา,
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรม, วักกลิ เป็นความจริง
บุคคลเห็นธรรมก็ย่อมเห็นเรา บุคคลเห็นเรา ก็ย่อมเห็นธรรม”

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

หลักฐานธรรมกาย ในคัมภีร์พุทธโบราณ 1 ฉบับวิชาการ

  • รหัสสินค้า: Book
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿260.00 บาท