• ขัดวิมาน ขัดใจ

ขัดวิมาน ขัดใจ
"ห้องน้ำ" ห้องมหาพิจารณา ฝึกคิดให้ตรงตามความเป็นจริงของโลกและชีวิต

ละคร 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
กำกับการแสดง
วรศักดิ์ ขันทอง
วจี อรรถไกวัลวที กัลย์จาฤก
นักแสดง
จาตุรงค์ โพธาราม
ภารดี อยู่ผาสุข
นินท์วริศ กิติชัยวรางค์กูร
รัชนีกร พันธุ์มณี

"ห้องน้ำ" ห้องมหาพิจารณา ฝึกคิดให้ตรงความเป็นจริงของโลกและชีวิต
     อ๊อด เด็กชายผู้รักในเสียงดนตรี แต่นั่นหาใช่สิ่งที่พงษ์ศักดิ์ผู้เป็นพ่อ

ต้องการ...
     หลังจากพงษ์ศักดิ์ต้องออกจากงานก็กลายเป็นคนไม่มีงานทำเอาแต่กิน

เหล้า จนกลายเป็นคนขี้เหล้าดมายา โมโรร้าย จนอ้อยผู้เป็นภรรยาทนไม่ได้

ต้องหนีออกจากบ้านไป และในวันนั้นเอง พงษ์ศักดิ์ที่เมาเหล้ามากพลาด

ท่าลื่นล้มในห้องน้ำ จนจ้องเป็นอัมพฤกษ์
     อ๊อดต้องดูแลพ่อตามลำพัง จนกระทั่งครูสุรีพรและเพื่อนๆ มาเยี่ยมที่บ้าน
จึงเห็นสภาพความเป็นอยู่ ของอ็อดที่แวดล้อมไปด้วยสภาพบ้านที่รกรุงรัง

ห้องน้ำที่เต็มไปด้วยความสกปรกที่สะสมมานาน ครูสุรีพรจึงแนะนำให้อ๊อด

และเพื่อนๆจัดการกับสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดนเริ่มจากห้องน้ำ เป็น

ห้องแรก เพราะทำให้พ่อต้องลื่นล้ม จนเป็นอัมพฤกษ์ ทั้งอ๊อดและเพื่อนๆได้

ช่วยกันทำตามที่ คุณครูสุรีพรแนะนำหลังจากนี้อาการของพ่อจะดีขึ้นหรือไม่

แล้วแม่จะกลับมาอยู่กับอ๊อดและพงษ์ศักดิ์เหมือนเดิมได้อย่างไร ติดตามได้

ในละคร 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ตอน ขัดวิมาน ขัดใจ

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

ขัดวิมาน ขัดใจ

  • รหัสสินค้า: DVD
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿40.00 บาท


แท็ก: ละคร, ห้าห้องชีวิต,