• โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เดือน มกราคม 2558 (แผ่น 1-3)

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เดือนมกราคม 2558 แผ่นที่ 1 ถึง 3

ทุกครั้งที่เราระลึกนึกถึงบุญที่เคยทำไว้ยิ่งนึกบ่อยๆ ใจก็ยิ่งปลื้ม... ยิ่งปลื้ม... บุญก็ยิ่งเพิ่ม...

แผ่นที่ 1 1-20

01 มีความสุขจนอยากจะหยุดเวลาตรงนี้ไว้

02 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 2 ม.ค.

03 ผลการปฏิบัติธรรมชาวอิตาเลียน

04 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 3 ม.ค.

05 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 2 ม.ค.

06 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 4 ม.ค.

07 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 3 ม.ค.

08 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 5 ม.ค.

09 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 4 ม.ค.

10 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 6 ม.ค.

11 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 5 ม.ค.

12 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 7 ม.ค.

13 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 6 ม.ค.

14 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 8 ม.ค.

15 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 9 ม.ค.

16 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 7 ม.ค.

17 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 10 ม.ค.

18 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 8 ม.ค.

19 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 11 ม.ค.

20 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 9  ม.ค.


แผ่นที่ 2 1-20

01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 12 ม.ค.

02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 10 ม.ค.

03 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 13 ม.ค.

04 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 11 ม.ค.

05 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 14 ม.ค.

06 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 12 ม.ค.

07 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 15 ม.ค.

08 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 13 ม.ค.

09 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 14 ม.ค.

10 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 15 ม.ค.

11 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 18 ม.ค.

12 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 16 ม.ค.

13 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 19 ม.ค.

14 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 17 ม.ค.

15 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 20 ม.ค.

16 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 18  ม.ค.

17 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 21 ม.ค.

18 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 19  ม.ค.

19 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 22 ม.ค.

20 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 20  ม.ค. 


แผ่นที่ 3 1-16

01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 23 ม.ค.

02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 21 ม.ค.

03 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 24 ม.ค.

04 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 22 ม.ค.

05 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 25 ม.ค.

06 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 23 ม.ค.

07 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 26 ม.ค.

08 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 24 ม.ค.

09 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 27 ม.ค.

10 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 24 ม.ค.

11 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 28 ม.ค.

12 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 25 ม.ค.

13 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 29 ม.ค.

14 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 66 ม.ค.

15 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 30 ม.ค.

16 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัยฯ วันที่ 28 ม.ค.


เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เดือน มกราคม 2558 (แผ่น 1-3)

  • รหัสสินค้า: MP3
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿60.00 บาท