ทำวัตรเช้า-เย็น บทสวดต่างๆ

สินค้าเปรียบเทียบ (0)


สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1. อานิสงส์การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  02.42 น. 2. ปณามคาถา ผพุทธัง สะระนัง)  02.05 น. 3. บทสวดธัมมจั..

฿10.00 บาท

สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น

สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น

สวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็นบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย นั่งสมาธิ-ปฏิบัติธรรม ..

฿10.00 บาท

เสียงสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 17 นาที *5จบ

เสียงสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 17 นาที *5จบ

บทสวดธรรมจักรนี้ จะเป็นพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์ไปช่วยขจัดทุดข์โศก โรค ภัย สิ่งไม่ดี ไม่มีความขัดแย้ง และการเบียดเบียนให้มลายหายสูญ..

฿20.00 บาท

Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)