โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ

รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)

สื่อเพื่อการศึกษาศีลธรรม หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดี


สินค้าเปรียบเทียบ (0)


โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 02

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 02

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 2 พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) 1. โป้งกตัญญูบูชาครูวิชาธรรมกาย 2. ทำให้ยาย ได้ที่เรา ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 04

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 04

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 4 พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) 1. พระบรมพุทธเจ้า 2. ธรรมทาน 3. ปิติสุข 4. เส้นทา..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 05

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 05

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 5 รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) 1.นายบุญเศรษฐี 2.แสงแห่งบุญ 3.สั่งสมหยุดนิ่ง ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 09

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 09

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 9 รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) 1.ความอัศจรรย์เมื่อใจหยุด 2.สังคมในปรโลก 3.สมถะ ว..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 13

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 13

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 13 รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) 1.ความสังเกตใช้ตอนเลิกนั่ง 2.วัตถุประสงค์ของการบริกร..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 14

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 14

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 14 รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 16

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 16

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 16 รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 18

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 18

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 18 รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) 1. อัตตาหิ อัตตโน นาโถ 2.เชื่อมสายบุญกับหลวงปู่ ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 19

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 19

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 19 รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) 1.จุดเริ่มต้นในการเดินทางไปสู่อายตนนิพพาน 2.การบรรลุ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 20

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 20

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 20 พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) 1. อริยทรัพย์และโลกียทรัพย์ 2. เห็นแจ้ง รู้แจ้ง 3. เ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 21

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 21

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 21 พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) 1. สภาวธรรม 2. ผังสำเร็จ 3. เรื่องราวความเป็นจริงของ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 27

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 27

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 27 รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) 1.เราโชคดีที่เกิดเป็นชาวพุทธ 2.ต้นทางสู่อายตนนิพพาน ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 28

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 28

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 28 รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 29

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 29

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 29 ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 30

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 30

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 30 รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) 1.เอาบุญตั้งผังชีวิตใหม่ 2.หลวงปู่วัดปากน้ำ 3.ยา..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 32

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 32

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ ๓๒ รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) ๐๑ วิชชา ๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ภาคบ่าย)..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 33

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 33

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 33 รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ.(หลวงพ่อธัมมชโย) 01 บุญธาตุบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จ วันอาทิตย์ที่ ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 34

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 34

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 34 ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 35

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 35

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 35 รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมชโย) ..

฿20.00 บาท

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 36

โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ 36

โอวาทหลวงพ่อนั่งสมาธิ ชุดที่ ๓๖ โอวาทหลวงพ่อนั่งสมาธิ ชุดที่ ๓๖ รวมพระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) ๐๑ วันขึ้นปีใหม่ วัน..

฿20.00 บาท

Showing 1 to 20 of 20 (1 Pages)