เปิดประตูใจสร้างสุขจากภายใน

"เปิดประตูใจ สร้างสุขจากภายใน" หนังสือที่รวบรวมแนวทางสร้างสุขใจการดำเนินชีวิต โดยยึดหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็น ที่พึ่ง พบกับสารพัดวิธีสร้างชีวิตใหม่ด้วยการมอบมุมใหม่เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล เพื่อนำพาชีวิตให้ก้าวหน้า ยิ้มรับวันใหม่ได้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จสูงสุดในอนาคต ให้กัลยาณมิตรทุกท่านเรียนรู้วิธีกำหนดอนาคตของตัวเองได้ด้วย "กรรมลิขิต"ชีวิตคุณออกแบบได้ด้วยตัวเอง

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

เปิดประตูใจสร้างสุขจากภายใน

  • รหัสสินค้า: Book
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿60.00 บาท