พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ นำพาความสะดวกสบายมาสู่มวลมนุษยชาติ แต่ความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์นั้น มิใช่เพียงแค่ความสะดวกสบาย หากแต่ยังต้องการความสุข ความสำเร็จในชีวิตด้วย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะต้องก้าวไปพร้อมกับความสุขและคุณธรรม ชีวิตจะเกิดความสมดุลและมีความสุข ทั้งในภพนี้และภพหน้า โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

  • รหัสสินค้า: dvd-tnt
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿50.00 บาท