• อปัณณกชาดก นิทานชาดก

อปัณณกชาดก นิทานชาดก

"นิทานชาดก... เรื่องราวการบำเพ็ญคุณงามความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังทรงเป็นพระโพธิสัวต์ เนื้อหาเปี่ยมไปด้วยความบันเทิงและคติธรรม"

จากพระไตรปิฎกฉบับประชาชน

เขียนข้อคิดเห็น

Please login or register to review

อปัณณกชาดก นิทานชาดก

  • รหัสสินค้า: book
  • มีสินค้า: ในสต็อค
  • ฿30.00 บาท